Journal cover Journal topic
Journal of Sensors and Sensor Systems An open-access peer-reviewed journal

Volume 6, referees

Volume 6, referees

Copernicus Publications and the Chief Editors of JSSS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the volume 6, 2017.
 • Frank Arendt
 • Jörg Auge
 • Michael Baldauf
 • Robert Bjorklund
 • Sywert Brongersma
 • Jerome BRUNET
 • Lucio Cinà
 • Jürgen Czarske
 • Roger De Souza
 • Franz L. Dickert
 • Sven Eckert
 • Carles Ferrer Ramis
 • Andreas Fischer
 • Holger Fritze
 • Thomas Fröhlich
 • Toshio Furukawa
 • Maryna Galovska
 • Jian Gao
 • Günter Gauglitz
 • Stéphane Guerrier
 • Michel Guillaume
 • Notni Gunther
 • Johannes Gürtler
 • Tobias Haist
 • Uwe Hampel
 • Yuki Hasegawa
 • T. Hausotte
 • Martin Hoffmann
 • Ying Huang
 • Jacopo Iannacci
 • Bernhard Jakoby
 • Olfa Kanoun
 • Ruediger Kessel
 • Karin Kniel
 • Alexander Koch
 • Bernd Köhler
 • Armin Lambrecht
 • Peter Lehmann
 • Gengchen Liu
 • Eduard Llobet
 • jian lu
 • Ralf Lucklum
 • Marcus Magnor
 • Uwe Marschner
 • Ralf Moos
 • Norbert Neumann
 • Thoralf Noack
 • Naoyoshi Nunotani
 • Stefan Palzer
 • Ravi Patel
 • Franco Pavese
 • Christian-Robert Raddatz
 • Lutz Rauchhaupt
 • Sebastian Reinecke
 • Tomasz Rogalski
 • Tilman Sauerwald
 • Thilo Sauter
 • Robert Schulze
 • Dieter Schwarzenau
 • Marco Schüler
 • Andreas Schütze
 • Volker Sick
 • Alexander Tempelhahn
 • Hoc Khiem Trieu
 • Rainer Tutsch
 • Robert Täschner
 • Vladimir Vashook
 • Tobias Waber
 • Steven Wagner
 • Thorsten Wagner
 • Roland Werthschützky
 • Jürgen Wöllenstein
 • Bernhard Zagar
 • yi zhang
 • Yong Zhu
 • Jens Zosel
CC BY 4.0
Publications Copernicus