Journal cover Journal topic
Journal of Sensors and Sensor Systems An open-access peer-reviewed journal

Volume 6, referees

Volume 6, referees

Copernicus Publications and the Chief Editors of JSSS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the volume 6, 2017.
 • Frank Arendt
 • Jörg Auge
 • Michael Baldauf
 • Robert Bjorklund
 • Sywert Brongersma
 • Lucio Cinà
 • Jürgen Czarske
 • Roger De Souza
 • Sven Eckert
 • Carles Ferrer Ramis
 • Andreas Fischer
 • Thomas Fröhlich
 • Maryna Galovska
 • Jian Gao
 • Günter Gauglitz
 • Stéphane Guerrier
 • Michel Guillaume
 • Notni Gunther
 • Johannes Gürtler
 • Tobias Haist
 • Uwe Hampel
 • Yuki Hasegawa
 • T. Hausotte
 • Ying Huang
 • Bernhard Jakoby
 • O. Kanoun
 • Ruediger Kessel
 • Karin Kniel
 • Alexander Koch
 • Bernd Köhler
 • Armin Lambrecht
 • Peter Lehmann
 • Gengchen Liu
 • jian lu
 • Ralf Lucklum
 • Marcus Magnor
 • Uwe Marschner
 • Ralf Moos
 • Norbert Neumann
 • Thoralf Noack
 • Stefan Palzer
 • Ravi Patel
 • Franco Pavese
 • Christian-Robert Raddatz
 • Lutz Rauchhaupt
 • Sebastian Reinecke
 • Tomasz Rogalski
 • Tilman Sauerwald
 • Thilo Sauter
 • Robert Schulze
 • Dieter Schwarzenau
 • Marco Schüler
 • Andreas Schütze
 • Volker Sick
 • Alexander Tempelhahn
 • Hoc Khiem Trieu
 • Rainer Tutsch
 • Robert Täschner
 • Vladimir Vashook
 • Tobias Waber
 • Steven Wagner
 • Thorsten Wagner
 • Roland Werthschützky
 • Bernhard Zagar
 • Yong Zhu
 • Jens Zosel
Publications Copernicus